Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által.

(1Tessz 5,9)

XXIV. évfolyam 35. szám, 2014. augusztus 31.

Hálaadás a termésért

Opra István

Katolikus anyaszentegyházunk augusztus utolsó vasárnapján hálát ad az év terméséért. Ez az egyik reggel eszembe jutott nekem is, amint eszegettem a szokásos vajas és dzsemes kenyeremet. Amint kenem a mindennapit, rádöbbenek, mennyi mindennek az eredménye az a szelet kenyér, ami a kezemben van. Először ott van a mag, amelyet valahol kikísérleteztek. Aztán jön a talaj-előkészítés, a vetés, az aratás, a raktározás, az őrlés, szitálás, kovászolás, dagasztás, hevítés, sütés, szállítás, eladás – mind emberi munka; így jut el hozzánk a kenyér. Nem beszélve azokról a szorgos (asszonyi) kezekről, akik ezt az asztalra helyezik. Amíg a búzamagból kenyér lesz, legalább 8–10 kézen keresztülmegy. Gondoltunk arra, mennyi embernek a munkája van benne egy kenyérben?!

De nemcsak abban, hanem minden ételben: vajban, mézben, paradicsomban, palacsintában, borban. A fáradozás, verejtékezés viszont hiábavaló Isten áldása nélkül, mert gürcölhetünk reggeltől estig és estétől reggelig, ha Isten nem ad esőt és napsütést, az egész semmit sem fog érni. Vajon eszünkbe jut-e az, hogy mindent megfizetünk, a munkát, az üzemanyagot, a szállítást, az áfát és még sorolhatnám, de Isten a napért, az esőért nem kér semmit, nem nyújtja be a számlát, amit nekünk ki kellene fizetnünk. A termésünnepnek tulajdonképpen az lenne a rendeltetése, hogy megköszönjük a mindenható Istennek, a nagy kertésznek és nagy gazdálkodónak azt, hogy van, mit együnk-igyunk.

Bővebben...

Panoráma

Maraton, orgonamegáldás és toronyzene a Kolozsvári Magyar Napokon

Potyó István

Idén is szervezett a Szent Mihály plébánia kulturális programokat: orgonamaratont és toronymuzsikát. Vasárnap délután a négyórás maraton alkalmával kolozsvári orgonisták vállalták, hogy előadott műveik által jelképesen végigfutják a különböző zenei stílusok fél évezredét. A szép számban jelen levő közönség örömmel hallgatta a Pozsár Róbert, Boldizsár Katalin, Potyó István, Miklós Noémi és Csengeri Kostyák Zsuzsa által a templom nagy orgonáján előadott műveket. Az est fénypontját a Szent Mihály-templom pozitív orgonájának átadása és megáldása képezte. Ennek teljes restaurálása az előző évek adományainak, a Prince’s Charities-nek,Károly walesi herceg alapítványának és nem utolsósorban a plébániaközösség hozzájárulásának köszönhetően valósulhatott meg.

A hangszert Johannes Hahn szebeni mester készítette (amint a templom nagy orgonáját is) 1768-ban, és több mint két évszázadon keresztül a Segesvár melletti Vérd szász templom hívő közösségét szolgálta. Bár az orgonaszekrény tetején az 1771-es év olvasható, ez valójában a festés és díszítés időpontját jelzi, amelyet egy Johannes Weiss „pictor” végzett.

Bővebben...

Panoráma

Torony és harangszentelés Gyergyószentmiklóson

Ferenczi Attila

A Szent István ereklyéinek átvitele tiszteletére felszentelt Bucsin-negyedi templom augusztus 20-án ünnepelte hatodik születésnapját, még harangszó nélkül. A gyergyószentmiklósi Szent István plébánia az egyházmegye egyetlen egyházközsége volt, amely beharangozás nélkül ünnepelt vasárnaponként, egészen augusztus 24-ig, amikor Tamás József segédpüspök ünnepélyes keretek között megáldotta az új tornyot és a harangokat.

Keresztes Zoltán házigazda-plébános bevezető köszöntőjében örömmel utalt arra, hogy „nagyon sok jó szándékú adakozó ember adományából egy újabb álom valósult meg. Templomunk kiegészült a toronnyal és a harangokkal”. Mostanig is „megtelt templomunk imádkozó emberekkel, anélkül hogy hallották volna a harang hívó szavát. … mert engedték meghallani a belső hangot, a lelkiismeretük hangjának szavát, és indultak. Ezentúl külső hang is jelzi a hívást”.

A nagy harangot (400 kg) a németországi Ulm városa adományozta, a másik kettőt újonnan öntette az egyházközség. A középső harang (210 kg) Szent István király, míg a lélekharang Szűz Mária tiszteletére készült. A szentelési szertartás keretében ünnepi beszédet mondott Mezei János polgármester és Hargita megye tanácsának képviseletében Barti Tihamér alelnök, majd Ferenczi Attila A harangok nyelve című versét Bíró Ágota szavalta el. Az ünnepélyen a gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara énekelt. A leleplezést követően megszólaltak a harangok, először jelezve, hogy nemsokára kezdődik a vasárnapi nagymise. A püspök homíliájában a tornyok és a harangok történelmi jelentőségét, szimbolikáját és üzenetét fejtette ki. Végül Keresztes Zoltán plébános megköszönte minden önzetlen támogató áldozatát, aki anyagi vagy szellemi hozzájárulásával szebbé tette az ünnepet.

Bővebben...

Panoráma

Kenyér – az összetartozás jeleként

Augusztus 20-án több száz összesereglett ember jelenlété­ben áldották meg Kolozsvár Főterén, a Mátyás király szoborcsoport közelében felállított színpadon azt a 200 kilós, rekordméretű kenyeret, melyet Szolnokon sütöttek. A Kárpát-medence kenyerét új búzalisztből sütötték, s Szolnokról azzal a hagyományteremtő szándékkal indították útjára, hogy az együvé tartozás szimbólumává váljon. Az eseményen részt vett Kolozsvár alpolgármestere, a kolozsvári magyar főkonzul, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint számos más közéleti méltóság. A kenyér megáldásán képviseltették magukat az erdélyi magyar történelmi egyházak: római katolikus részről dr. Marton József nagyprépost, teológiai tanár, református részről Szegedi László esperes, az unitárius egyházat Rácz Norbert kolozsvár-belvárosi lelkész képviselte, jelen volt és áldást mondott Fehér Attila evangélikus-lutheránus főtanácsos. A közéleti méltóságok beszédeikben a Kolozsvárra elhozott kenyeret mint a magyarság szimbolikus összetartozásának kifejeződését emelték ki. Azt is megtudhattuk, hogy a 200 kilós kenyérhez a búzaliszt a Kunságból, a kovász a Délvidékről, Erdélyből a só érkezett Szolnokra, a felhasznált forrásvizet Kárpátaljáról, a burgonyát pedig a Felvidékről gyűjtötték egybe. Azt is megtudhattuk a sepsiszentgyörgyi polgármestertől, hogy szentgyörgyiek építették Szolnokon azt a nagy kemencét, melyben a kenyér sült. Marton József nagyprépost az Ószövetségből, a Királyok első könyvéből Illés próféta alakját idézte fel, s elmondta: a kenyér az élet szimbóluma, ugyanakkor az összetartozás jele is. Az apostoli atyák korának igen fontos, az ősegyházban igen elterjedt, majd sokáig ismeretlen dokumentuma, a Didákhé (azaz A tizenkét apostol tanítása című írás) is megjegyzi: „sok búzaszemből őrlődik a kenyér eggyé”, ennek szimbolikus és ugyanakkor valóságos kifejezője a térre eljuttatott kenyér. 

Bővebben...

Panoráma

Aki Krisztust hordozta szívében, ajkán és cselekedeteiben

Búcsú a kolozsvári Donát úti Szent István-templomban

A Szent István napján, 2011. augusztus 20-án felszentelt kolozsvári Donát úti templom falai között tartott ünnepélyes szentmisére a Kolozsvári Magyar Napok színes programválasztéka ellenére sokan eljöttek, elzarándokoltak. Az ünnepélyes szentmisét dr. Marton József nagyprépost, dékán celebrálta. A Szent István király tiszteletére szentelt templomban az ünnepelt szentre való emlékezés, tisztelet és hála légkörében a szentmise végén megáldották a magyarok kenyerét. Akár a Kolozsvár Főterén megáldott Kárpát-medencei kenyér, ez is az összetartozás szimbolikus jelentését hordozta, hisz a Kárpát-medencéből összegyűjtött, Pécsről érkezett búzát Tordaszentlászlón sütötték kenyérré. A megáldott kenyereket a szentmise végén felszeletelték s kiosztották a búcsú résztvevőinek.

Bővebben...

Panoráma

Jézus Krisztus Szupersztár Kolozsváron

Bodó Márta

Augusztus 20-án mutatták be Kolozsváron Andrew Lloyd Webber és Tim Rice 1970-es rockoperáját, a Jézus Krisztus Szupersztárt. A darab bibliai alapokra épít, ugyanakkor olyan új, mai szempontokat is beemel a történet szemléletébe, amelyek negyven évvel a darab születése után is aktuálisak (ilyen a sztárolás, és az annak lélektanára vonatkozó elemek), ugyanakkor a helyenként nyilvánvalóan ironikus megközelítés segíti a nézőt, befogadót a lényeg meglátásában, éppen ezért a darab egésze nem tiszteletlen, nem profanizáló.

A Diákművelődési Házban a Kolozsvári Magyar Napok egyik rendezvényeként játszották először közönség előtt a hónapok óta főleg amatőrökkel, önkéntesekkel előkészített szuperprodukciót Jancsó Hajnal rendezésében. A darab koreográfusa Jakab Melinda, zenei vezetője Hary Judit volt, vezényelt Vlad Eniu. A szöveget eredeti angol nyelven énekelték a szereplők, akik között néhány ismert profi is szerepet vállalt: Răzvan Krivach, Dudu Isabel, Pákay-Farkas Csaba (Andy Ghost), vagy a magyar közönségnek tehetségkutatókból is ismert Fóris-Ferenczi Gábor és Johanna.

Bővebben...

Panoráma

Szakrális ihletés a Kolozsvári Magyar Napokon

Bodó Márta

A Magyar Televízió Kolozsvárról sugározta augusztus 24-én, a Kolozsvári Magyar Napok zárásakor az esti híradót. A tévéstábbal együtt sokan érkeztek határon innenről és túlról (ahogy Bródy János fogalmazta Farkas utcai koncertjén, Kolozsvárról nézve viszonylagos, ki határon inneni, s ki túli), hogy elvegyüljenek a legkülönfélébb érzékszerveket és hangulatokat megmozgató-felidéző rendezvényeken. Ízlése és igénye szerint válogathatott ki-ki a kínált lehetőségekben: volt, aki a borkóstolásig, a gulyást tartalmazó, csodásan gőzölgő kondérokig jutott, volt, aki irodalmibb főzőcskére vágyva elment Mircea Dinescu és Márkus Barbarossa János közös performanszára. A Farkas utcai kisebb színpadon s a főtéri nagyszínpadon látható-hallható koncertek valóságos tömegeket vonzottak, de idén a színház miniévaddal kedveskedett a nézőknek, nemcsak a sétatéri színpadon, hanem a Farkas utca végén felállított sátorban is.

Bővebben...

Egy falat a léleknek

Készen vagyok-e?

Fr. Anaklét OFM
  • Sokszor úgy megyünk, érkezünk meg a szentmisére, hogy hiányzik belőlünk a megfelelő előkészület. Nem csupán a külsőre, a test tisztaságára, a megfelelő öltözetre gondolok, hanem elsősorban a belső tisztaságra, előkészületre.
  • Annak már szinte természetesnek kellene lennie, hogy megtisztult lélekkel veszek részt a szentmisén. De vannak egyebek is, amelyekre oda kellene figyelni: a csendre, az imádságos lelkületre, a kellő időben való megérkezésre. Ha ilyen lelkülettel veszünk részt a szentmisén, akkor lehetővé tesszük az Úr számára, hogy betöltsön az ő kegyelmével, hogy megújítson minket.

Bővebben...

Útjelző

Mondd, mit akarsz tőlem, mondd, Uram!

Hajlák Attila

Mária iskolájában 94/1.

Jézus megtanít minket, hogy éljük a jelen pillanatot. Az evangélium a gyakorlatban azt kívánja, hogy a jelent éljük. Csak „mára” kéri a kenyeret az Atyától, és azt mondja, hogy elég a mának a maga baja. Ugyancsak az evangélium figyelmeztet, hogy aki az eke szarvára tette a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten Országára (Lk 9,26). A szentek is arra hívtak, hogy a jelen pillanatban éljünk. Sziénai Szent Katalin mondta: „Az a fáradtság, amely elmúlt, nem a miénk, mert az idő elszállt. Az sem a miénk, amely előttünk áll, mert nem vagyunk biztosak, hogy lesz-e még rá időnk.” Figyelemre méltó egy 3. századbeli szent, Antal apát. Tanításának egyik legfőbb pontja ez volt: „ma”újrakezdeni, a szív tisztaságában és Isten akaratának való engedelmességben.

Bővebben...

Pitypang

Kirándulás, ismerkedés a természettel

Demeter Zsuzsa

Hangulatos kirándulással ajándékozta meg a székelyudvar­helyi csoportját a Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal élőket támogató szolgálata a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal segítségével.

A kirándulók autóbusszal kerekedtek útra, hogy meglátogassák a marosvásárhelyi állatkertet. Rövid szovátai pihenő után érkeztek meg, és vidáman járták körbe az állatkertet. A gyerekek barátkoztak az addig csak meséskönyvből ismert állatokkal, lehetett simogatni őket és játszani velük. A jól berendezett terepen, a tervezők gondosságának köszönhetően, kerekesszékkel is könnyű volt a közlekedés, még a pálmaház is bejárható volt. Alaposan ráijesztett a csapatra egy szabadon kószáló, csintalan majom.

Bővebben...

Pitypang

Ubuntu és az esőgyár

Török Bernadett

Mostanában többször megjelent a közösségi hálón és elektronikus körlevelekben is egy beszámoló, amelynek „ubuntu” volt a címe. Arról szólt, hogy egy afrikai törzs gyermekeinek azt mondta egy kutató: letett egy kosár gyümölcsöt egy fa alá, s aki a leggyorsabb és elsőként ér oda, azé lehet az egész. Azután meglepődve látta, hogy a gyerekek kézen fogva futottak a fa felé, s amikor odaértek, megosztoztak a gyümölcsön. Megkérdezte őket, miért tettek így, a válaszuk pedig egyetlen szó volt: ubuntu. A természetközeli, állandó életveszélyt rejtő környezetben az egyes személyek túlélésének záloga a közösségi összefogás – ezért a versengés helyett a gyermekeket kiskoruktól erre tanítják a szülők és az egész törzs.

Bővebben...

Hírek, hirdetések

Hírek, hirdetések

Management by Jesus szeminárium

Kiss Ulrich jezsuita szemináriumot tart szeptember 25–28. között Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban azon vezetők számára, akik a legrégebbi és mégis modern jézusi vezetői modellt szeretnék megismerni. A tréning nemcsak elméleti tudást kínál, hanem a gyakorlatban, a hétköznapok során is hasznosítható látásmód-elsajátítást. Az ökumenikus képzés evangéliumi elveken (nevezetesen Márk evangéliumán) és az etikán alapszik. A képzés díja 750 lej/fő. Szállás- és étkezési lehetőség a Salvator Hotelben (a teljes ellátás 350 lej/fő). További információk:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , 0722388651.

Bővebben...