Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből.

(Iz 11,1)

Könyv

Jézus ismeretlen mondásai

Dr. Székely Dénes

A könyv szerzője dr. Tempfli Imre szatmári egyházmegyés római katolikus pap, aki Gyulafehérváron és Rómában végezte teológiai tanulmányait. Hosszú éveken át Königsteinban dolgozott, jelenleg Stuttgartban magyar lelkész. A szerző nem ismeretlen sem a papság, sem az erdélyi olvasóközönség számára. Egyháztörténeti kutatásai eredményét több könyvben is közzétette. Az utóbbi négy évben két alkalommal tartott lelkigyakorlatot papoknak, melynek anyagát nyomtatásban is közölte: Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel (2007), valamint Jézus ismeretlen mondásai (2011). Ez utóbbi lelkigyakorlatot idén Csíksomlyón tartotta, mindannyiunk nagy örömére.

Nemcsak a könyv címe megragadó: Jézus ismeretlen mondásai, hanem a téma tárgyalása is. Jézus ismeretlen mondásai a lelkigyakorlatos anyag alappillérei a megfelelő szentírási lelőhelyekkel. Igaz, a mondások nem szerepelnek a kanonikus írásokban, legfeljebb az apokrif iratokban – ezért is ismeretlenek –, de mindegyiknek megvan a megfelelő tükörképe a Szentírásban is. Élethű, érdekes példák teszik érthetővé és vonzóvá az elmélkedéseket.

A könyv gazdag tapasztalatról, mély lelkiségről, alapos irodalmi és történelmi ismeretről tanúskodik. A szerző egy tapasztalt lelkipásztor, aki emberközeli és kedves egyszerűséggel, de mégis félreismerhetetlen világossággal tárja fel észrevételeit, benyomásait, a papi élet buktatóit. Nem csak a hétköznapi ember esendő, hanem még a pap is. Ezért van szükség a gyakori önvizsgálatra, lelkigyakorlatra vagy divatosabban szólva a „szervizelésre”, hogy az alkatrészek nehogy berozsdázzanak, hanem olajozottan működjenek.

A könyv külön értéke, hogy lépten-nyomon szembesít a szentelési szertartás szövegével, az akkor elhangzott ígéretekkel, melyeknek felidézése segít a megújulásban, esetleg az újrakezdésben. Mert az élet senkit nem kímél, mindenkit megkoptat, csökken a lelkesedés és az ellenállás, meggyengül a tisztánlátás, s ebből kifolyólag sebezhetőbbek leszünk. A papi élet kísértései között szerepel többek között a hírnév, a hatalom, a rutin, a sikertelenség és a kedvetlenség.  A szerző megjegyzi, hogy „a kísértésre azért van szükségünk, hogy bebizonyíthassuk: Igen, Isten sokat ér nekünk! Isten mindent megér nekünk! Ezért Isten mellett akkor is kitartunk, ha százszor is megkísért bennünket a gonosz lélek” (43.). Életünknek folytonos kísértések és támadások között kell megtisztulnia.

A lelkigyakorlatos könyv a Mester személyét állítja középpontba, akit a Szentírásból, a napi elmélkedésekből és nem utolsósorban a szentmiséből ismerünk, hiszen naponta vele találkozunk a legszentebb áldozatban. Ő a mérce! Nem a tömeg, nem a korszellem, hanem Jézus a mérce, nemcsak a pap számára, hanem minden hívő ember számára is. Ő a (paptestvéri) szeretet, (papi) közösség forrása.

Egy könyvismertetés elsősorban abban a döntésben kíván segíteni az olvasónak, hogy érdemes-e kezébe vennie vagy megvásárolnia a szóban forgó kiadványt. Szerény véleményem szerint sokáig kell keresni, amíg az ember még egy ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott és ezért meggyőző érvekkel és ténybemutatással dolgozó lelkigyakorlatos könyvet talál. Ajánlom elmélkedésekhez lelki olvasmányként is, főleg papoknak és kispapoknak. De nemcsak nekik!

Tempfli Imre, Jézus ismeretlen mondásai. Lelkigyakorlat papoknak. Szatmárnémeti 2011, 126 oldal